آخرین پروژه های ارسال شده در ترجمه ونگارش متن rss icon
کلید واژه:
بودجه پروژه:
پایان یافتن در:
ترجمه متن برای تهیه پست در فضای تلگرامپروژه مهم
  • پروژه ساده (30,000تومان - 250,000تومان)

  • پیشنهادات 1

  • ۱۸ام دی ۱۳۹۵

  • 19 روز و 11 ساعت و 59 دقیقه

سلام دوستانیک پیشنهاد کاری داریم برای یک خانم یا آقا علاقه مند به تهیه پست در مورد مسایل عجایب جهان در فضای تلگرام. فرد پیشنهاد دهنده م
avatar-user
ترجمه متون برای کانال تلگرام عجایب جهان در یک ماهپروژه مهم
  • پروژه ساده (30,000تومان - 250,000تومان)

  • پیشنهادات 1

  • ۱۸ام دی ۱۳۹۵

  • 19 روز و 12 ساعت و 0 دقیقه

سلام دوستانیک پیشنهاد کاری دارم برای یک خانم یا آقای علاقه مند به تهیه پست در مورد مسایل عجایب جهان در فضای تل اگرام باشه.فرد پیشنهاد د
avatar-user